Olsztyn - Budynek Centrum św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

pokój 12 (piętro 1)

tel. 600 898 367

Coaching chrześcijański

rozwiązania Twoich spraw

Troska o płodność

Profilaktyka zdrowia, planowanie rodziny, Model Creighton

Poradnia rodzinna

Małżeństwa, Narzeczeni, Single

Kursy przedmałżeńskie

Leadership corner

Firmy, rodziny, szkoły